All available books - compare all offers
ISBN: 9789535200109

Best price: $ 17.28 ( 14.27)¹ (from 12/05/2017)
1
9789535200109 - Ismail Kadare: Lutka
Ismail Kadaresearch

Lutka (2015)search

Delivery from: Germany NW EB DL

ISBN: 9789535200109search or 9535200100, unknown language, V.B.Z. d.o.o. New, ebook, digital download.

$ 17.56 ( 14.50)¹ thumb_up
free shipping, without obligation
eBook for download.
From Seller/Antiquarian.
Nesvjesno, postavila je samu sebe u najbesmislenije i najtragi?nije su?eljavanje: s jedne strane bila je ona, a s druge ono to se nazivalo umjetnost njezina sina. U svom zadnjem romanu, Lutka (Kukulla, 2015.), Ismail Kadare , pisac koji je ve? gotovo pola stolje?a najpoznatiji glas albanske knjievnosti u svijetu, vodi nas na intimno putovanje kroz svoj ivot, stavljaju?i u prvi plan svoj sloen odnos s majkom, krhkom i tajanstvenom poput papirnate lutke. Nakon to je sa sedamnaest godina stupila u sporazumni brak, Kadareova majka, prostoduna i nesigurna djevojka koja je u romanu nazvana Lutka, useljava se k svome muu u veliku i otmjenu obiteljsku ku?u obitelji Kadare, u kojoj je kasnije odrastao i sam pisac. Optere?ena surovim patrijarhalnim obi?ajima, uzajamnom netrpeljivo?u svoje i mueve obitelji, a napose "injenicom da je prisiljena ivjeti pod budnim okom svoje nemilosrdne svekrve, Lutka sve vie osje?a da je ku?a, kako ona sama kae, prodire. U ovom autobiografskom romanu, netipi?nom unutar dosadanjeg Kadareova romanesknog opusa, pisac se jo jedanput vra?a u svoj rodni grad "irokastru, ali ovaj put da bi ispri?ao pri?u o svome odrastanju, kolovanju, po?ecima knjievne karijere, kontroverznoj vezi i braku sa svojom suprugom Helenom, tako?er spisateljicom, njihovu politi?kom emigriranju u Parizu, no ponajprije pri?u o vlastitoj obitelji. Rije" je o romanu koji bismo, posluivi se autorovim ironi?nim stilom, mogli shvatiti kao kroniku nekoliko velikih nesporazuma...
2
9789535200109 - Ismail Kadare: Lutka
Ismail Kadaresearch

Lutkasearch

Delivery from: United States of America NW EB

ISBN: 9789535200109search or 9535200100, unknown language, PublishDrive, New, ebook.

U skladištu.
From Seller/Antiquarian.
Lutka~~Ismail-Kadare, Lutka, NOOK Book (eBook).
3
9789535200109 - Ismail Kadare, Shkëlzen Maliqi: Lutka
Ismail Kadare, Shkëlzen Maliqisearch

Lutka (2017)search

Delivery from: Australia NW EB DL

ISBN: 9789535200109search or 9535200100, unknown language, B.Z.d.o. B.Z.d.o. B.Z.d.o. New, ebook, digital download.

$ 19.75 (A$ 25.30)¹ thumb_up
free shipping, without obligation
in-stock.
From Seller/Antiquarian.
Nesvjesno, postavila je samu sebe u najbesmislenije i najtragicnije suceljavanje: s jedne strane bila je ona, a s druge ono sto se nazivalo umjetnost" njezina sina."U svom zadnjem romanu, *Lutka* (Kukulla, 2015.), *Ismail Kadare, pisac koji je vec gotovo pola stoljeca najpoznatiji glas albanske knjizevnosti u svijetu, vodi nas na intimno putovanje kroz svoj zivot, stavljajuci u prvi plan svoj slozen odnos s majkom, krhkom i tajanstvenom poput papirnate lutke". Nakon sto je sa sedamnaest godina stupila u sporazumni brak, Kadareova majka, prostodusna i nesigurna djevojka koja je u romanu nazvana Lutka, useljava se k svome muzu u veliku i otmjenu obiteljsku kucu obitelji Kadare, u kojoj je kasnije odrastao i sam pisac. Opterecena surovim patrijarhalnim obicajima, uzajamnom netrpeljivoscu svoje i muzeve obitelji, a napose cinjenicom da je prisiljena zivjeti pod budnim okom svoje nemilosrdne svekrve, Lutka sve vise osjeca da je kuca, kako ona sama kaze, prozdire". U ovom autobiografskom romanu, netipicnom unutar dosadasnjeg Kadareova romanesknog opusa, pisac se jos jedanput vraca u svoj rodni grad Dirokastru, ali ovaj put da bi ispricao pricu o svome odrastanju, skolovanju, pocecima knjizevne karijere, kontroverznoj vezi i braku sa svojom suprugom Helenom, takoder spisateljicom, njihovu politickom emigriranju u Parizu, no ponajprije pricu o vlastitoj obitelji. Rijec je o romanu koji bismo, posluzivsi se autorovim ironicnim stilom, mogli shvatiti kao kroniku nekoliko velikih nesporazuma….