Ikrek hava Author - compare 2 offers

Best price: $ 1.07 ( 0.88)¹ (from 06/16/2020)
1
9786156123039 - Ikrek hava Radnóti Miklós Author

Ikrek hava Radnóti Miklós Author (1940)search

Delivery from: United States of America NW EB DL

ISBN: 9786156123039search or 6156123032, unknown language, PairDime, New, ebook, digital download.

Raktáron.
From Seller/Antiquarian.
Radnóti az emberi helytállás és kitartás erkölcsi, irodalmi példája. Korai verseiben az életöröm és a természetélmény tükröződik. Többszöri munkaszolgálatosként mindvégig megmaradtak költészetében a természet és a szerelem képei, ám ezt is elpusztítja a háború, s csupán az élni akarás viszi tovább az elgyötört lelket, testet. Eszméi, értékei kifejezésére leginkább a vergiliusi ecloga forma felelt meg.Ikrek hava című írását 1940-ben adta ki, mely a Napló a gyermekkorról alcímet viseli.Válogatta: Ferencz Győző. A szöveggondozás Réz Pál munkája.
2
9786156123039 - Radnóti Miklós: Ikrek hava
zoom_in
Radnóti Miklóssearch

Ikrek hava (1940)search

Delivery from: Germany NW EB DL

ISBN: 9786156123039search or 6156123032, unknown language, Pairdime, New, ebook, digital download.

$ 1.20 ( 0.99)¹ thumb_up + Shipping: $ 33.95 ( 28.00)¹ = $ 35.15 ( 28.99)¹
without obligation
From Seller/Antiquarian.
Ikrek hava: Radn&oacute ti az emberi helyt&aacute ll&aacute s &eacute s kitart&aacute s erk&ouml lcsi, irodalmi p&eacute ld&aacute ja. Korai verseiben az &eacute let&ouml r&ouml m &eacute s a term&eacute szet&eacute lm&eacute ny t&uuml kr&ouml zdik. T&ouml bbsz&ouml ri munkaszolg&aacute latosk&eacute nt mindv&eacute gig megmaradtak k&ouml lt&eacute szet&eacute ben a term&eacute szet &eacute s a szerelem k&eacute pei, &aacute m ezt is elpuszt&iacute tja a h&aacute bor&uacute , s csup&aacute n az &eacute lni akar&aacute s viszi tov&aacute bb az elgy&ouml t&ouml rt lelket, testet. Eszm&eacute i, &eacute rt&eacute kei kifejez&eacute s&eacute re legink&aacute bb a vergiliusi ecloga forma felelt meg. Ikrek hava c&iacute m &iacute r&aacute s&aacute t 1940-ben adta ki, mely a Napl&oacute a gyermekkorr&oacute l alc&iacute met viseli. V&aacute logatta: Ferencz Gyz. A sz&ouml veggondoz&aacute s R&eacute z P&aacute l munk&aacute ja. Ungarisch, Ebook.